Ako reklamovať prácu servisu

Nahliadli sme za vás do Občianskeho zákonníka, aby sme prelúskali paragrafy, ktoré hovoria o reklamácii práce automechanika. Väčšina z nás vie, že bežná záručná doba je 24 mesiacov. Pri službách autoservisu však platia aj iné pravidlá.

O záruke rozhoduje povaha tovaru

Právne predpisy stanovujú základnú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba môže byť aj dlhšia ako 24 mesiacov, môže sa týkať len niektorej súčiastky. Bežne sa stretávame aj s niekoľko ročnými zárukami. Či už je to tak, či onak, autoservis je povinný vydať zákazníkovi záručný list s vyznačením záručnej doby.

Pokiaľ ide o záručnú dobu pri oprave platí záruka tri mesiace, ak ste sa v servise nedohodli inak. Záručná doba presahujúca tri mesiace sa môže týkať len niektorej súčiastky.

Ako reklamovať prácu servisu?

Pri akejkoľvek reklamácii platí staré známe: „nemému dieťaťu, ani vlastná mať nerozumie.“ Preto, ak sa rozhodnete nesťažovať, vaše právo zaniká.

Servis je povinný zákazníka informovať o podmienkach a spôsobe prípadnej reklamácie. Oplatí sa teda v servise stratiť slovo aj na tému, čo sa udeje, ak sa oprava nevydarí.

Právo na opravu si teda nárokujte včas, na správnom mieste. Po dodatočnej oprave vám servis musí vydať potvrdenie o tom, kedy sa výkon udial a čoho sa týkal. Autoservis je povinný reklamáciu prijať, zaevidovať a vybaviť, teda odstrániť chyby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.

Bez dokladu niet záruky

Stále sa nájdu firmy, ktoré vystavujú ponuky s tým, že zákazník, ktorý nepotrebuje daňový doklad, usporí na DPH.

Bez zmluvy a faktúry však spotrebiteľovi hrozí, že sa pri reklamácii nedovolá nápravy a nebude schopný sa preukázať, že k oprave vôbec došlo.Nezabúdajte, že každý prípad reklamácie je špecifický a preto je dobré sa poradiť s právnikom alebo pracovníkmi Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Partneri